Εταιρεία

Ηλεκτρονική τιμολόγηση ,Smartphones, tablets, laptops, περιφερειακά η/υ, service υπολογιστών και κινητών, ταμειακές μηχανές, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, δίκτυα η/υ, business support.”